Wanneer de bodem uit een gelaad profiel bestaat kunnen wij een zwaartekrachtbemaling toepassen. Het grondwater zal door middel van de zwaartekracht naar de bemalingfilters stromen. De filters zijn van boven open, waardoor geen vacuüm ontstaat. Met behulp van een inhanger wordt het bemalingswater uit het filter gezogen.