Bronbemaling & Grondboringen

Bouten Grondwatertechniek

Kom verder
bouten

Bouten Nederland specialist in grondwatertechniek

Sinds 1923

Bouten Nederland BV is gespecialiseerd in bijna alles wat met grondwater te maken heeft. Hierbij kan gedacht worden aan het infiltreren van hemelwater, bronbemaling, retourbemaling (DSI®), dieper bodemonderzoek, bodembeschrijvingen,  grondwatersanering, advies en begeleiding.

Wij bieden o.a. het volgende aan:

 • Bronbemalingen
 • Grondboringen
 • Retourbemalingen
 • Hemelwaterinfiltratie (HWI)
 • Advies en begeleiding op het gebied van grondwater
 • Waterputten

Direct een offerte aanvragen? Klik hier.

De afmetingen van de machines vindt u hier.

*Tevens leveren wij van RVS-vervaardigde producten op maat.

nieuws

Nieuws

2nd of oktober 2017 01:02 PM Link
Vandaag in Arnhem een waterput geboord en een handzwengelpomp geplaatst.
Message image
2nd of oktober 2017 12:56 PM Link
Vorige week gestart met een project in Chalon -sur-Saone (Frankrijk). Hier moeten een 80-tal inpandige boringen met een werkhoogte van 2,30 meter en een diepte van 12 m-mv uitgevoerd worden.
Message image
1st of november 2016 10:00 AM Link
Peilbuizen geplaatst onder een hoek van 30 graden in IJsselstein.Opdrachtgever Envita
Message image
19th of oktober 2016 12:18 PM Link
Vandaag zijn we gestart met het sonisch boren in het IJsselmeer. Het gaat om het nemen van bodemmonsters van het IJsselmeer. De boorstelling staat op een schip en vanaf het schip worden een 130 boringen geplaatst.
Message image
30th of september 2016 08:01 AM Link
In opdracht van de Gemeente Nijmegen worden langs het spoor diverse brandputten geboord t.b.v. de blusvoorziening.
Message image
bronbemaling

Bronbemaling

Bouten Nederland BV is een zeer ervaren specialist op het gebied van onder andere bronbemalen. Wij hebben ons dan ook altijd bezig gehouden met het innoveren van de methodes.

Bronbemalen houdt het traject in waarin grondwater wordt opgepompt, om zo een tijdelijke daling van de grondwaterstand te realiseren. Dit kan om verscheidene reden noodzakelijk zijn. Enkele voorbeelden hiervan zijn het aanleggen van ondergrondse parkeergarages, kelders, funderingen, rioleringen etc.

Op onze website zijn duidelijke omschrijvingen te vinden van de methodes die wij toepassen in de bronbemaling. Sinds enkele jaren zijn wij – met trots – aanbieder van het duurzame retoursysteem DSI®. Deze methode, voor het terug brengen van grondwater in de bodem, brengt meerdere voordelen met zich mee. Zo ondervindt de omgeving minder gevolgen van de verlaging van de grondwaterstand en kan het retourveld dichter bij de onttrekking geplaatst worden. Voor meer informatie over DSI® kunt u terecht op de website www.dsi-infiltratie.nl. Mocht u vragen hebben over deze duurzame en innovatieve methode, dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

grondboring

Grondboringen

De richtingen bronbemaling en grondboringen liggen dichtbij elkaar en zijn voor Bouten Nederland BV goed te combineren. Grondboringen werden vroeger hoofdzakelijk gebruikt voor het ontrekken van drinkwater. De grondboortechnieken zijn na het ontdekken van de verontreiniging in Lekkerkerk sterk uitgebreid. In deze periode zijn wij begonnen met het toepassen en (door)ontwikkelen van verschillende grondboortechnieken. Op dit moment hebben grondboortechnieken meerdere functies, enkele voorbeelden hiervan:

 • Milieu:
  – Plaatsen van persluchtfilters (in-situ)
  – Bodemonderzoek d.m.v. bemonstering
  – Het opstellen van boorstaten (boorraai)
  – Grondwatersaneringen
 • Grondwateronttrekkingen: 
  – Beregening (agrarisch)
  – Industrieel (b.v. koelwater)
  – Particulier
 • Drainpalen
 • Uitboren van funderingspalen

Voor deze verschillende functies zijn verschillende boortechnieken. Op deze website vindt u de technieken, welke wij aanbieden.

advies

Advies

Bouten Nederland BV levert adviezen en plannen op maat om u te ontzorgen bij uw keuzes of werkzaamheden. Zo wordt de praktische ervaring gekoppeld aan de theoretische kennis om te voorkomen dat een advies niet voldoet aan de wensen die u aan ons heeft voorgelegd. Om de kwaliteit van onze adviezen en plannen te waarborgen worden internationaal erkende methodes toegepas, welke zowel het proces als het resultaat van hoog niveau voorzien. De adviezen en plannen welke wij leveren zijn onder andere:

 • Bemalingsadviezen
 • Bemalingsplannen
 • Quickscan Bronbemaling
 • Infiltratieadviezen
 • Infiltratieplannen
 • Boorplannen
 • Hemelwaterinfiltratieadvies
 • Watertoets
 • Waterparagraaf
 • Bodembeschrijving
 • Pompproeven

Wanneer u twijfelt of wij een ander advies of plan dan bovengenoemd wel of niet kunnen leveren, neem dan gerust contact met ons op en wij zoeken dit voor u uit.

kwaliteitswaarborging

Kwaliteitswaarborging

Bouten Nederland BV staat voor kwaliteit. Wij proberen met behulp van verschillende erkenningen en lidmaatschappen in branchvereningen op de  hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen. Wij werken er hard voor om vooruitstrevend op het gebied van veiligheid, nieuwe technieken en wet- en regelgeving te zijn.

 • VCA* certificaat
 • Bouwend Nederland
 • Erkend leerbedrijf
 • ISO 9001
 •  BRL 2000
 •  BRL 2100
 •  Bolegbo-vok
 •  SBIB

Voorts zijn onze werknemers in het bezit van de volgende certificaten/diploma’s:

 • Veiligheid voor leidinggevenden
 • Basisveiligheid (VCA)
 • Basiscursus veiligheid langs het spoor
 • Veilig werken op wegen
 • Veilig werken met de autolaadkraan
 • Jaarlijkse keuring bodemsanering

DOCUMENTEN (per mail of telefoon op te vragen)

 • Algemene Voorwaarden “Bronbemalingen”
 • Algemene Voorwaarden “Grondboringen”
 • VCA certificaat
 • ISO 9001
 • G-rekening
 • Verklaring betalingsgedrag
 • Uittreksel K.v.K.
 • BRL 2100 certificaat
 • BRL 2000 certificaat

Op al onze plan- en advieswerkzaamheden is De Nieuwe Regeling (DNR) 2011 van toepassing. In deze regeling is een beperking van de aansprakelijkheid opgenomen. De DNR 2011 kunt u op http://www.nlingenieurs.nl downloaden.

offerteaanvraag

Offerteaanvraag

Uw offerte op maat.
Spoedofferte? Neem dan direct contact met ons op via 024 – 377 47 03

Uw naam (verplicht)

Uw e-mail (verplicht)

Het betreft (verplicht):

Adresgegevens projectlocatie (verplicht)

Beschrijving werkzaamheden (verplicht)

Bijzonderheden

Werkwater aanwezig? (verplicht)

*onder werkwater verstaan wij water vanuit bijvoorbeeld een brandput, kanaal, sloot of ander oppervlaktewater, waar toestemming voor is om te gebruiken.

Startdatum werkzaamheden (verplicht)

Einddatum werkzaamheden (verplicht)contact

Contactgegevens

Bouten Nederland BV
Binderskampweg 28
6545 CB Nijmegen

Tel: (+31)24-377 47 03
Fax: (+31)24-378 64 78

Uw naam (verplicht)

Uw e-mail (verplicht)

Onderwerp

Uw bericht