Tijdens het ontgraven van een bouwput ontstaat een verstoring van het evenwicht tussen grond en water in de diepere lagen. Dit kan welvorming of openbarsten van de  bodem van de bouwput tot gevolg hebben. Wij passen hier een spanningsbemaling toe, waarbij het grondwater onder de scheidende laag zoveel verlaagd wordt, dat gevaar voor openbarsten van de putbodem wordt voorkomen. De bodem is in evenwicht wanneerde gronddruk boven de watervoerende laag gelijk is aan de druk van het grondwater tegen de onderkant van de afsluitende laag. Voor een spanningsbemaling kan een deepwell- of een vacuümbemaling geplaatst worden.