Open bemaling of oppervlaktebemaling is de eenvoudigste manier van bronbemaling. Deze vorm van bemaling wordt toegepast om overtollig water af te voeren dat afkomstig is door neerslag of water dat langs de taluds en uit de bodem toestroomt. Vaak wordt deze vorm van bemaling toegepast bij slecht doorlatende grondlagen.

Voor het toepassen van open bemaling beschikken wij over verschillende klokpompen en centrifugaalpompen.