Het principe van de horizontale bronbemaling is eenvoudig. Door middel van een speciaal geconstrueerde bronbemalingsmachine op rupsen, uitgerust met een arm met een kettinggraver, wordt een sleuf gegraven. In deze sleuf wordt tijdens het graven, direct achter de graafketting via een stalen koker, een flexibele kunststof drainbuis aangebracht. Het begin van de flexibele drainbuis is ongeperforeerd en wordt vanaf het maaiveld ingegraven. Eénmaal op de gewenste diepte gaat de blinde buis over in een drainbuis. Op het begin van de eerder aangebrachte filterbuis, welke horizontaal ligt, wordt een vacuümpomp aangesloten. Het grondwater wordt via de perforatie, door middel van de onderdruk, in de drainbuis gezogen en vervolgens via de blinde buis door de vacuümpomp opgepompt en (gecontroleerd) afgevoerd.

De horizontale bemaling passen wij voornamelijk toe op grote bouwlocaties die een te groot oppervlak hebben voor een verticale bemaling. Gedacht kan worden aan grote parkeergarages.